Ty pijesz My jedziemy

Cennik

Pamiętaj, sprawdź na infolinii czas pracy oddziału!!!

*sieć franczyzowa stan na dzień 04.01.2018rok

Warszawa

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Pierwsze 5 kilometrów 39zł*
Kolejne kilometry 3,49zł./km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10zł
Wyjazd poza Warszawę 10zł
Niezrealizowane zlecenie 39zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Warszawą) 20zł
Święta i po godzinach pracy +50%
Rabaty stałym klientom do 20%
Płatność gotówką u Szofera

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50zł./km oraz opłatę początkową 39zł.. (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Bydgoszcz

Opłata początkowa 20,00 zł
Każdy kilometr 4,00 zł
Pierwsze 10 min. oczekiwania 0,00 zł
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10,00 zł
Początek zlecenia za strefą miejską 10,00 zł
Koniec zlecenia za strefą miejską 10,00 zł

Czas oczekiwania na realizację usługi odprowadzania pojazdu wynosi od 15 do 60 minut i jest uzależniony od warunków atmosferycznych, komunikacyjnych oraz ilości aktualnie realizowanych zleceń.

* Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Chorzów

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Pierwsze 5 kilometrów 30zł
Kolejne kilometry 3,00 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10zł
Wyjazd poza Aglomerację Śląską (dotyczy miast) 10zł
Niezrealizowane zlecenie 30zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Chorzowem) 20zł
Święta +50%
Rabaty stałym klientom do 10%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Częstochowa

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Pierwsze 5 kilometrów 30 zł
Kolejne kilometry 2,99 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10zł
Wyjazd poza Częstochowę 15zł
Niezrealizowane zlecenie 30zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Częstochową) 20zł
Święta +50%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Gliwice/Zabrze

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Pierwsze 5 kilometrów 30 zł
Kolejne kilometry 3,00 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10zł
Wyjazd poza Aglomerację Śląską (dotyczy miast) 10zł
Niezrealizowane zlecenie 30zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Gliwicami/Zabrzem) 20 zł
Święta +50%
Rabaty stałym klientom do 10%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Katowice

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Pierwsze 5 kilometrów 30 zł
Kolejne kilometry 3,00 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10zł
Wyjazd poza Aglomerację Śląską (dotyczy miast) 10zł
Niezrealizowane zlecenie 30zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Katowicami) 20zł
Święta +50%
Rabaty stałym klientom do 10%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Poznań

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Opłata startowa 5,50 zł brutto
Każdy rozpoczęty kilometr 5,50 zł/km brutto
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 15 zł brutto
Wyjazd poza granice miasta Poznań 5,50 zł brutto
Opłata minimalna/Niezrealizowane zlecenie 30 zł brutto
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Poznaniem) 20 zł brutto
Święta +50% (minimum 50 zł)
Sylwester +50-75% (minimum 100 zł)
Rabaty stałym klientom do 10%
Kurs powyżej 50 km Cena ustalana indywidualnie

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Podstawowe zasady korzystania z usługi „regulamin”:
1. Usługa odprowadzania pojazdów realizowana jest jedynie w granicach administracyjnych Poznania oraz do 30 km w jego promieniu po wcześniejszym ustaleniu z wykonawcą.

2. Odprowadzenie pojazdu wykonywane jest bez użycia lawety („na kołach”).

3. Pojazd będzie prowadzony przez przeszkolonego szofera na podstawie ustnego upoważnienie do prowadzenia udzielonego przez właściciela (posiadacza samoistnego) pojazdu.

4. W przypadku gdy:
a) pojazd nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych) – usługa nie zostanie wykonana a zlecający zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wykonawcę
b) pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po planowanym odprowadzeniu pojazdu – wykonawca usługi zwalnia się z odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w pojeździe w ramach wykonywanej usługi.

5. Usługa zawsze wykonywana jest na ryzyko i odpowiedzialność zlecającego lub posiadacza samoistnego pojazdu.

6. Koszty paliwa zużytego w pojeździe obciążają Klienta. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa (nie mniejszej jednak niż ¼ pojemności baku) zostanie obciążony Klient.

7. Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu pojazdu z winy osoby transportującej będą usuwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Auto Casco Klienta, na co Klient wyraża swą nieodwołalną zgodę.

8. Termin odprowadzenia pojazdu ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru pojazdu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu , Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.11.2012 r.

Wrocław

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Opłata początkowa 5 zł
Kolejne kilometry 5,00 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut -
Wyjazd poza Wrocław -
Niezrealizowane zlecenie -
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Wrocławiem) -
Święta i po godzinie 6:00 (rano) +50%
Rabaty stałym klientom do 10%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Łódź

Dojazd szofera we wskazane miejsce składanym skuterem lub autem gratis
Opłata startowa 5 zł
Kolejne kilometry 4 zł/km*
Pierwsze 10 minut oczekiwania gratis
Każde następne rozpoczęte 10 minut 10 zł
Wyjazd poza Łódź 10zł
Niezrealizowane zlecenie / minimalna opłata 30 zł
Całe zlecenie poza strefą miejską (start i koniec kursu poza Łodzią) 20 zł
Święta +50%
Rabaty stałym klientom do 10%

*Przy Trudnych warunkach drogowych lub w czasie dużego natężenia ruchu dojazd Szofera we wskazane miejsce może odbyć się nie składanym skuterem lecz autem osobowym. Stosujemy podwyższoną stawkę za kilometr w wysokości – + 0,50 zł./km (Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego).

Klient zawsze wybiera dojazd skuterem lub autem według uznania.

Regulamin:

Klient-osoba zlecająca odprowadzenie pojazdu stanowiącego własność Klienta lub pojazdu będącego w użytkowaniu Klienta do którego posiada stosowne prawo, zezwolenie lub inną formę umowy.
Firma-podmiot wykonujący usługę odprowadzenia pojazdu.

Pojazd-samochód mechaniczny dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym do, którego Klient ma prawo dysponowania nim, w tym do przekazania go w formie umowy także słownej innym osobom na czas określony celem świadczenia usługi.

Szofer-przeszkolony pracownik lub podwykonawca Firmy do wykonania na zlecenie usługi odprowadzenia pojazdu.

1. Usługa odprowadzania pojazdu realizowana jest jedynie w granicach administracyjnych Łodzi oraz na terenie Rzeczpospolitej Polski po wcześniejszym ustaleniu z wykonawcą.

2. Odprowadzenie pojazdu wykonywane jest bez użycia lawety („na kołach”).

3. Pojazd prowadzony jest przez przeszkolonego Szofera Firmy.

3.1 Właściciel lub użytkownik pojazdu udziela ustnego upoważnienia do prowadzenia pojazdu szoferowi Firmy na określonej trasie odprowadzenia auta z punktu A do punktu B.

4. W przypadku gdy:

a) pojazd nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych) – usługa nie zostanie wykonana a zlecający zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wykonawcę

b) pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po planowanym odprowadzeniu pojazdu – wykonawca usługi zwalnia się z odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w pojeździe w ramach wykonywanej usługi.

5. Usługa zawsze wykonywana jest na ryzyko i odpowiedzialność zlecającego tj. Klienta.

6. Koszty paliwa zużytego w pojeździe obciążają Klienta. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa (nie mniejszej jednak niż ¼ pojemności baku) zostanie obciążony Klient.

7. Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu pojazdu z winy osoby transportującej mogą być usuwane z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Firmy jedynie na pisemny wniosek Klienta oraz za każdorazową zgodą Firmy. Polisa posiada franczyzę redukcyjną (udział własny), który obciąża Klienta.

7.1 Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu pojazdu z winy osoby transportującej będą usuwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Auto Casco Klienta, na co Klient wyraża swą nieodwołalną zgodę.

8. Termin odprowadzenia pojazdu ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru pojazdu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu , Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem.

11. Zamawiając usługę typu „taxi” firma przekazuje zlecenie do organizacji mającej odpowiednie kwalifikacje i licencje.

12. Firma nie świadczy usług taxi na własny rachunek.

13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2012 po zmianach w dniu 16.09.2015 r. (dodano pkt. 11 i 12 regulaminu)